Circulaire biogrondstoffen

Voor grootschalige productie van thermoset biopolymere harsen en toepassing ervan in recycleerbare producten met een negatieve CO2-voetafdruk

Ontdek meer over het CircuZ-project

CircuZ heeft als doel het borgen van de beschikbaarheid van de benodigde grondstoffen voor grootschalige productie van thermoset biopolymere harsen met een negatieve CO2-voetafdruk en het hiermee realiseren van een breed scala aan herbruikbare/recycleerbare producten.

De verwachtingen voor het project zijn hoog. Het belooft veel inzicht te geven in zowel het veiligstellen van voldoende biogrondstoffen voor de bioharsen, als de toepassing in verschillende producten van de partners. Ook over de grootschalige recycling van zowel de harsen als de producten zal meer duidelijkheid komen.

CircuZ in getallen

38% voortgang

van het totale project.
CircuZ is 1 januari 2023 gestart en heeft een looptijd van 36 maanden.

3.500.000 € investering

Het CircuZ-project wordt ondersteund door Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van EZK.